Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych 2019/2020

Print Friendly

Listopad 2019: obowiązkowy split payment

Od 1 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy określające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Towarzyszyła temu m.in. likwidacja stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. Split payment jest obowiązkowy m.in. dla branży elektronicznej, stalowej, budowlanej, węglowej oraz handlu złomem. Wyjątkiem są płatności poniżej 15.000 zł oraz transakcje pomiędzy firmą a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W przypadku niedostosowania się do nowych przepisów, zarówno nabywca, jak i sprzedawca zapłaci karę – 30% sankcji VAT.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie w artykule:

http://www.figures.com.pl/2019/10/03/obowiazek-stosowania-mechanizmu-podzielonej-platnosci-1-listopada-2019-roku/

Zgodnie z nowymi przepisami, środki zgromadzone na rachunku VAT można obecnie wykorzystać nie tylko do płatności podatku VAT, ale również do regulowania innych danin publicznych.

Od 1 listopada 2019 roku środki z rachunku VAT wykorzystać zatem możemy do regulowania:

  • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
  • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  • składek ZUS,
  • podatku akcyzowego oraz
  • należności celnych.

Styczeń 2020: Kwartalne rozliczenie VAT – nowe ograniczenia

Od 1 stycznia 2020 roku branże objęte obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności (MPP) utracą możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT jeśli w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach firma dokonała dostawy towarów lub świadczenia usług objętych tym mechanizmem. Wyjątkiem są podatnicy, u których łączna wartość tych czynności, bez kwoty podatku, nie przekroczyła w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 50.000 zł.

Styczeń 2020: Biała lista – sankcje w podatku VAT i CIT

Od 1 września 2019 roku funkcjonuje biała lista podatników VAT, która ma umożliwić sprawdzenie potencjalnego partnera w biznesie i zmniejszyć ryzyko wplątania się w oszustwo podatkowe. Dotychczas podatnik na własną rękę mógł sprawdzić status partnera biznesowego jedynie na bieżący moment. Dzięki białej liście możliwe jest sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień – maksymalnie do 5 lat wstecz.

Status partnera biznesowego można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Wykaz zawiera także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Co istotne, przelew na rachunek inny niż wskazany na liście, spowoduje, że nie będzie możliwe zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych. Ponadto, podatnik który przelał pieniądze na rachunek nie wymieniony na białej liście, odpowie solidarnie z kontrahentem, jeśli ten okaże się oszustem. Nowe sankcje obowiązywać zaczną od 1 stycznia 2020 roku.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z artykułem na naszej stronie: http://www.figures.com.pl/2019/09/04/biala-lista-podatnikow-vat/

Styczeń 2020: Nie będzie faktury bez NIP na paragonie

Od 1 stycznia 2020 roku wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. W przeciwnym razie obydwie strony transakcji muszą liczyć się z karami w wysokości nawet 100% kwoty podatku należnego.

Styczeń 2020: Jeden numer konta do rozliczeń z fiskusem

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy zapłacą swoje zobowiązania podatkowe za pośrednictwem własnego, indywidualnego rachunku bankowego (tzw. mikrorachunek podatkowy). Jak przewidują znowelizowane przepisy, podatnikowi oraz płatnikowi zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

Indywidualny numer rachunku bankowego można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Styczeń 2020: Mały podatnik – wyższy limit

Obniżona w 2019 roku z 15 % do 9 % stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) obejmie większą liczbę firm. Limit przychodów uprawniających do tego obniżenia zostanie bowiem podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Kwiecień 2020: Nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji

W 2020 roku deklaracje VAT zastąpi nowy plik JPK_VAT, który sprawi, że wysyłanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie będzie konieczne, podobnie jak przesyłanie załączników do formularzy (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Druki te zostaną zastąpione dodatkowymi polami do uzupełnienia w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Kwiecień 2020: ostateczny termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w CRBR

W dniu 13 kwietnia 2020 roku upływa ostateczny termin zgłoszenia do CBRB dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 roku. Natomiast Spółki zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 roku składają zgłoszenie w terminie do 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS.

Zapraszam do lektury na ten temat na naszą stronę: http://www.figures.com.pl/2019/11/04/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-crbr/

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888