Zmiana terminów przedawnienia roszczeń na gruncie prawa cywilnego i podatku dochodowego

W dniu 9 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego zmieniająca przepisy w zakresie przedawnienia roszczeń. Poniżej katalog najważniejszych zmian: Rozwiązanie prawne Przepis prawa do 9 lipca 2018 roku od 9 lipca 2018 roku podstawowy okres przedawnienia nowe brzmienie art.118 K.c. 10 lat 6 lat okres przedawnienia roszczeń  stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem nowe brzmienie ... Czytaj więcej

Split payment czyli podzielona płatność

Od 1 lipca 2018 roku w życie wchodzi mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment. Wprowadzone regulacje przewidują, że część zapłaty za nabyte towary lub usługi, odpowiadająca kwocie netto, trafi na konto dostawcy, a część, odpowiadająca kwocie podatku VAT, trafi na specjalny rachunek VAT. Mechanizm ten nie będzie miał zastosowania w transakcjach pomiędzy firmą a ... Czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki od 1 lipca 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018 roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przekazywania organom podatkowym rejestrów VAT zakupu i sprzedaży w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), tzw. JPK_VAT. Od 1 lipca 2018 roku zaczną obowiązywać tę grupę podmiotów gospodarczych pozostałe struktury JPK. Przedsiębiorcy będą musieli udostępnić wymagane struktury w formie elektronicznej na żądanie ... Czytaj więcej

RODO – nowe obowiązki związane z ochroną danych

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi do stosowania unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (zwane: RODO). Akt ten wprowadza istotne zmiany w obszarze ochrony danych osobowych dla wszystkich polskich przedsiębiorstw i instytucji. Jego regulacje obejmują bardzo szeroki obszar rynku – w każdym przypadku, w którym pojawiają się dane osobowe określonej osoby fizycznej (niezależnie czy to ... Czytaj więcej

Elektroniczne sprawozdania finansowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2018 roku, pozycja 398, opublikowana została zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako: „KRS”), która w art. 10 zmodyfikowała w istotny sposób przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zmiany wprowadzają, jako obowiązkową, elektroniczną wersję sprawozdań finansowych. I tak: Wszystkie sprawozdania finansowe (jednostkowe i ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888